Jesteś tutaj: Strona główna » Rozporządzenia

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 – w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 zmieniające rozporządzenie z dnia 23 października 2003 – w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 – w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października – w sprawie rodzajów odpadów, które mogą by składowane w sposób nieselektywny.