Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta

Oferta

Kompleksowa usługa obejmuje:

• przygotowanie oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest;

• zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w danym rejonie;

• demontaż, transport oraz utylizację azbestu;

• wykonywanie badań przed rozbiórką w trakcie i po wykonaniu prac;

• wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach;

• przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do refundacji kosztów związanych z usuwaniem azbestu;

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 • Plan kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.
 • Instrukcja bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczeń z wyrobami zawierającymi azbest.
 • Oznakowanie pomieszczeń.
 • Plany rozbiórek i demontażu wyrobów azbestowych.
 • Pobór, analiza próbek powietrza.
 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania inwestycji

 

Oferta dla Samorządów

 • Program usuwania azbestu
 • Audyty środowiskowe
 • Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów unijnych
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko
 • Raport NATURA 2000
 • Wniosek o wydanie pozwoleń sektorowych w ochronie środowiska
 • Programy ochrony środowiska
 • Plan i program gospodarki odpadami
 • Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i programy usuwania azbestu
 • Programy selektywnej zbiórki odpadów
 • Instrukcja eksploatacji składowisk odpadów
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony środowiska
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 

Oferta dla Podmiotów Gospodarczych

 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
 • Projekty rozbiórki i demontażu wyrobów zawierających azbest
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Plan kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
 • Instrukcja bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczeń z wyrobami zawierającymi azbest
 • Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się instalacje z wyrobami zawierającymi azbest
 • Pobór i analiza próbek powietrza
 • Pobór i analiza próbek materiałowych
 • Analiza zagrożeń ekologicznych
 • Audyt w zakładzie

 

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

tel. (+48) 24 235 41 89

lub poprzez Formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.